Skip to main content
2022Blogg

Åbo musikfestspel medverkar vid Sustainable Travel Finland -stigen

Ansvarsfullhet, internationalism och föregångarskap är viktiga teman för Åbo musikfestspel. Via dessa värderingar medverkar Åbo musikfestspel vid Visit Finlands Sustainable Travel Finland -stig, som musikfestspelen avlagt och därmed erhållit STF-märket.

För hållbar turism

För att turismnäringen ska kunna svara på förändrad efterfrågan och trygga sin egen framtid bör utvecklingen vara hållbar. För detta ändamål och med tanke på turismföretag och -regioner har Visit Finland utvecklat programmet Sustainable Travel Finland och märket Sustainable Travel Finland, som man kan uppnå via programmet.

Åbo musikfestspel har ställt som mål att bli ännu mer internationellt än tidigare och stöda hållbar och ansvarsfull turism. Därför har musikfestspelen anslutit sig till Visit Finlands Sustainable Travel Finland -stig, som utvecklar, förstärker och verifierar just dessa värderingar. Åbo musikfestspel vill vara en föregångare inom landets evenemangs- och festivalbransch med sitt arbete för att förstärka ansvarsfull kulturturism.

”Åbo musikfestspel har en internationell repertoarprofil och vi ser den internationella dimensionen som naturlig. Vi, liksom Finland i allmänhet, har ändå mycket arbete kvar då det gäller att främja allt starkare internationell kulturturism, dvs. locka internationella resenärer. Hela Finland har erkänt potential för kulturturism och utvecklingen av denna finns också inskriven i det nuvarande regeringsprogrammet. Vi ser Åbos potential som ännu större än så. Även Åbo stads strategi ställer som mål att utveckla stadens internationella dragningskraft och kulturturism. Beslutsfattarnas historiska kulturinvesteringar – det nya musikhuset, Museet för historia och framtid samt Dansens hus – är helt centrala, liksom den otroliga utvecklingen inom logi- och restaurangverksamhet under de senaste åren”, säger Liisa Ketomäki, VD vid Stiftelsen för Åbo musikfestspel.

”Vårt eget brand och vår profil samt å andra sidan ett starkt samarbete med andra är viktiga för oss. Vi vill i ännu högre grad än tidigare profilera oss som en del av turismsektorn och den skara av aktörer som arbetar för att förstärka Åboregionens dragningskraft. I detta arbete kommer STF-stigen säkert att hjälpa oss ännu mer än tidigare”, fortsätter Ketomäki.

Ansvarsfullhet och internationalism bär Åbo musikfestspel vidare mot framtiden

Turun musiikkijuhlien Sustainable Travel Finland -polku käynnistyi 24.5.2022 tiistaina Naantalin Kylpylässä, jossa järjestettiin STF:n oma valmennuspäivä. Valmennuspäivä oli suunniteltu osallistujien toiveiden mukaan ja sisältö oli räätälöity alueen erityistarpeiden mukaan.

Turun musiikkijuhlien myynti- ja markkinointipäällikkö Eveliina Salminen toimii TMJ:n yhteyshenkilönä sekä koordinaattorina Sustainable Travel Finland -polulla ja myös STF-merkin ansaitsemisen jälkeen. Salminen osallistui Visit Finland Akatemian valmennuspäivään Turun musiikkijuhlien edustajana.

”Vastuullisuus ja kansainvälistyminen ovat pitkään olleet Turun musiikkijuhlille tärkeitä arvoja. On loistavaa, että olemme nyt mukana STF-polulla. Sen myötä pääsemme kehittämään ja vahvistamaan näitä kahta teemaa, joiden suhteen olemme pitkään jo olleet oikeilla raiteilla. Vastuullisuuden ja kansainvälistymisen kehittäminen ei suinkaan lopu siihen, kun olemme saaneet STF-merkin”, Turun musiikkijuhlien myynti- ja markkinointipäällikkö Eveliina Salminen kertoo.

”Kulturturism är ett av de delområden inom turismen som växer snabbast. Åbo har historisk status som före detta huvudstad och en dynamisk strategi som tar sikte på framtiden, en ståtlig skärgård, välutvecklad turism- och restaurangservice och internationellt kända aktörer som Åbo musikfestspel. Redan nu utmärker sig Åbo musikfestspel positivt med sin internationaliseringsvision och vilja att utveckla Åbos dragningskraft i fråga om turism. Vi vill vara med om att stöda Åbo musikfestspel i detta arbete”, säger Susanna Markkola, sakkunnig i kulturturism vid Visit Finland.

Ett företag som fått STF-märket bör uppfylla åtminstone följande kriterier:

 1. Engagemang
  • Officiellt beslut om främjande av hållbar turism
  • Engagemang till de nationella principerna för hållbar turism
  • En person som samordnar hållbar turism utses
 1. Att förbättra kunnandet
  • Att ta del av e-guiden för hållbar turism
  • Deltagande i Sustainable Travel Finland -utbildningen vid Visit Finland Akademin
  • Kartläggning av nuvarande tillstånd genom online-självbedömning
 1. Utvecklingsplan
  • Att utarbeta en plan för hållbar turism
  • Utvecklingsplanen omfattar en beskrivning av företagets utgångspunkt och en aktionsplan. Utvecklingsplanen bör ta i beaktande alla företagets verksamheter som STF-märket kommer att gälla. Dessutom bör aktionsplanen ta i beaktande alla dimensioner av hållbarhet.
  • Aktionsplanen uppdateras alltid i samband med att STF-märket förnyas.
 2. Ansvarskommunikation
  • Att på ett transparent sätt informera den internationella allmänheten om åtgärderna för hållbar turism
 3. Certifiering och auditering
  • Företaget bör ha ett certifikat för hållbar turism eller ett program som motsvarar certifikatet.
 4. Verifiering och mätbarhet
  • Överensstämmelsen med programmets kriterier verifieras vid Sustainable Travel Finland -onlineplattformen
  • Förbindelse till de nationella indikatorerna för hållbar turism som införs under 2022.
 5. Avtal och kontinuerlig utveckling
  • Avtal sluts om användning av Sustainable Travel Finland -märket