Skip to main content
2022Blogi

Turun musiikkijuhlat mukana Sustainable Travel Finland -polulla

Turun musiikkijuhlille tärkeitä teemoja ovat vastuullisuus, kansainvälisyys ja edelläkävijyys. Näiden arvojen myötä Turun musiikkijuhlat on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -polulla, jonka suoritettuaan TMJ on ansainnut STF-merkin.

Kestävän matkailun puolesta

Turun musiikkijuhlien tähtäimessä on entistäkin vahvempi kansainvälistyminen sekä kestävän ja vastuullisen matkailun tukeminen. Tämän vuoksi TMJ on lähtenyt mukaan Visit Finland Sustainable Travel Finland -polulle, jossa juuri näitä arvoja kehitetään, vahvistetaan ja todennetaan. Turun musiikkijuhlat haluaa olla maamme tapahtuma-alan ja festivaalikentän edelläkävijänä työssä vastuullisen kulttuurimatkailun vahvistamisessa.

”Turun musiikkijuhlat on ohjelmistoprofiililtaan kansainvälinen ja koemme kansainvälisyyden luontevaksi. Meilläkin, kuten Suomella maana ylipäänsä, on kuitenkin vielä paljon työtä vahvemman kansainvälisen kulttuurimatkailun edistämisessä eli suomeksi sanottuna kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemisessa. Kulttuurimatkailun potentiaali koko Suomen osalta on tunnistettu ja sen kehittäminen löytyy nykyisestä hallitusohjelmastakin. Me näemme Turun potentiaalin vielä sitäkin isompana. Kansainvälisen vetovoiman ja kulttuurimatkailun kehittämisen tavoitteet löytyvät myös Turun kaupungin strategiasta ja päättäjien historialliset kulttuuri-investoinnit eli uusi musiikkitalo, Historian ja tulevaisuuden museo ja Tanssin talo ovat tässä aivan keskeisiä. Samoin kuin majoitus- ja ravintolapalveluiden viime vuosien huima kehitys”, sanoo Turun musiikkijuhlasäätiön toimitusjohtaja Liisa Ketomäki.

”Oma vahva brändi ja profiili ja toisaalta vahva yhteistyö muiden kanssa ovat kumpikin tärkeitä. Me  haluamme entistä enemmän profiloitua osaksi matkailusektoria ja Turun alueen vetovoiman eteen töitä tekevien toimijoiden kenttää ja tässä työssä STF-polku tulee meitä varmasti entisestään auttamaan”, jatkaa Ketomäki

Vastuullisuus ja kansainvälistyminen kantaa läpi Turun musiikkijuhlien tulevaisuuden

Turun musiikkijuhlien Sustainable Travel Finland -polku käynnistyi 24.5.2022 tiistaina Naantalin Kylpylässä, jossa järjestettiin STF:n oma valmennuspäivä. Valmennuspäivä oli suunniteltu osallistujien toiveiden mukaan ja sisältö oli räätälöity alueen erityistarpeiden mukaan.

Turun musiikkijuhlien myynti- ja markkinointipäällikkö Eveliina Salminen toimii TMJ:n yhteyshenkilönä sekä koordinaattorina Sustainable Travel Finland -polulla ja myös STF-merkin ansaitsemisen jälkeen. Salminen osallistui Visit Finland Akatemian valmennuspäivään Turun musiikkijuhlien edustajana.

”Vastuullisuus ja kansainvälistyminen ovat pitkään olleet Turun musiikkijuhlille tärkeitä arvoja. On loistavaa, että olemme nyt mukana STF-polulla. Sen myötä pääsemme kehittämään ja vahvistamaan näitä kahta teemaa, joiden suhteen olemme pitkään jo olleet oikeilla raiteilla. Vastuullisuuden ja kansainvälistymisen kehittäminen ei suinkaan lopu siihen, kun olemme saaneet STF-merkin”, Turun musiikkijuhlien myynti- ja markkinointipäällikkö Eveliina Salminen kertoo.

”Kulttuurimatkailu on yksi nopeimmin kasvavista matkailun osa-alueista. Turulla on entisen pääkaupungin historiallinen status ja tulevaisuuteen suuntaava dynaaminen kaupunkistrategia, upea saaristo, kehittyneet matkailu- ja ravintolapalvelut ja Turun musiikkijuhlien kaltaisia kansainvälisesti tunnettuja toimijoita. Turun musiikkijuhlat erottuu jo nyt edukseen korkealla kansainvälistymisen visiollaan ja halullaan kehittää Turun matkailullista vetovoimaa. Haluamme olla tukemassa Turun musiikkijuhlia tässä työssä”, sanoo Visit Finlandin kulttuurimatkailun asiantuntija Susanna Markkola.

Yritys, joka on saanut STF-merkin, tulee täyttää vähintään seuraavat kriteerit:

 1. Sitoutuminen
  • Virallisen päätöksen tekeminen kestävän matkailun edistämisestä
  • Sitoutuminen kestävän matkailun valtakunnallisiin periaatteisiin
  • Kestävää matkailua koordinoivan henkilön nimeäminen
 2. Osaamisen kasvattaminen
  • Tutustuminen Kestävän matkailun e-oppaaseen
  • Osallistuminen Visit Finland Akatemian Sustainable Travel Finland -valmennukseen
  • Nykytilan kartoitus online-itsearvioinnin kautta
 3. Kehittämissuunitelma
  • Kestävän matkailun kehittämissuunnitelman laatiminen
  • Kehittämissuunnitelma sisältää yrityksen lähtötilan kuvauksen ja toimenpidesuunnitelman. Kehittämissuunnitelman tulee huomioida kaikki yrityksen toiminnot, joita STF-merkki tulee koskemaan. Lisäksi toimenpidesuunnitelmassa tulee huomioida kaikki kestävyyden ulottuvuudet.
  • Toimenpidesuunnitelma päivitetään aina STF-merkin uusimisen yhteydessä
 4. Vastuullisuusviestintä
  • Kestävän matkailun toimenpiteistä läpinäkyvästi viestiminen kansainväliselle yleisölle
 5. Sertifiointi ja auditiointi
  • Yrityksellä tulee olla kestävää matkailua tukeva sertifikaatti tai sertifikaattia vastaava ohjelma
 6. Todentaminen ja mitattavuus
  • Ohjelman asettaman kriteeristön täyttyminen todennetaan Sustainable Travel Finland -onlinealustalla

Haastattelupyynnöt ja kysymykset:

Eveliina Salminen
Myynti- ja markkinointipäällikkö
Turun musiikkijuhlat
+358 40 524 5531 / eveliina.salminen@tmj.fi

Liisa Ketomäki
Toimitusjohtaja
Turun musiikkijuhlat
+358 40 740 6200 / liisa.ketomaki@tmj.fi

Susanna Markkola
Manager, Regional Partnerships (Lakeland), Cultural Tourism Business Development Visit Finland / Business Finland
+358 46 923 4272 / susanna.markkola@businessfinland.fi