Skip to main content
2022Blogg

Åbo musikfestspel vill ge Jean Sibelius Åbo samt Alvar och Aino Aaltos Åbo internationell synlighet

Jean Sibelius samt Alvar och Aino Aalto hör än i dag till de internationellt mest kända finländska personerna och konstnärerna. Både Sibelius och paret Aalto hade på sin tid starka kopplingar till Åbo. Åbo musikfestspel vill stärka Sibelius och Aaltoparets synlighet även i Åbos internationella marknadsföring och i sin egen verksamhet.

Åbo musikfestspel satsar allt mer på internationell marknadsföring och vill även för egen del stärka Åbos dragningskraft som kulturturistmål. Under pandemin inleddes ett omfattande utvecklingsarbete och som en följd av detta deltar Åbo musikfestspel bland annat i Sustainable Travel Finland-projekten för utveckling av hållbar turism, koordinerade av Business Finland och Visit Finland. Musikfestspelen fortsätter också sitt eget utvecklingsprojekt för kulturturism som fått specialfinansiering av Undervisnings- och kulturministeriet och inleddes strax innan pandemin efter 60-årsjubileet 2019. Dessa åtgärder strävar efter att göra Åbo musikfestspel till ett allt mer känt evenemang även internationellt och en av de starkaste spetsarina inom Åbos kulturturismmarknadsföring.

”Åbo musikfestspel har en internationell repertoarprofil och vi ser den internationella dimensionen som naturlig. Vi, liksom Finland i allmänhet, har ändå mycket arbete kvar då det gäller att främja allt starkare internationell kulturturism, dvs. locka internationella resenärer. Även Åbo stads strategi ställer som mål att utveckla stadens internationella dragningskraft och kulturturism. Beslutsfattarnas historiska kulturinvesteringar – det nya musikhuset, Museet för historia och framtid samt Dansens hus – är helt centrala, liksom den otroliga utvecklingen inom logi- och restaurangverksamhet under de senaste åren”, konstaterar Liisa Ketomäki, VD vid Stiftelsen för Åbo musikfestspel.

Åbo borde utnyttja sin starka kulturhistoriska tradition

Arbetet med internationell marknadsföring och dragningskraft bör sättas igång redan före de stora projekten blir färdiga och Åbo borde utnyttja sin starka kulturhistoriska tradition ännu bättre än förr.

”I Åbo finns Finlands enda Sibeliusmuseum, som vi upplever skulle förtjäna en allt starkare plats inom Åbos internationella marknadsföring. Sibelius är trots allt en av de internationellt mest kända finländarna. På samma sätt utnyttjar Tammerfors landets enda Muminmuseum förtjänstfullt speciellt då det gäller att locka asiatiska turister. Detta går inte ut över Sibelius Ainolas eller Sibelius födelsehem i Tavastehus, liksom Muminvärlden i Nådendal inte lider av Muminmuseet. Tvärtom: ju starkare brandet är, desto mer intresserar det”, säger Liisa Ketomäki.

Det finns en hel del forskning om Sibelius relation till Åbo, som sammanställts för musikfestspelens hemsidor av tonsättaren Lauri Mäntysaari i samarbete med Sanna Linjama-Mannermaa, samlingsintendent vid Sibeliusmuseum. Hela utredningen finns att läsa på Åbo musikfestspels webbplats och dessutom kommer Åbo musikfestspel att lyfta fram Sibeliusmuseum och under kommande år regelbundet arrangera konserter i museet.

”Det finns mycket att se i Åbo, men att vandra i Sibelius fotspår och besöka Sibeliusmuseum kan säkert locka många resenärer med intresse för musik och kultur”, säger Liisa Ketomäki.

Åbo musikfestspel i samarbete med Paimio Sanatorium

Åbo musikfestspel kommer också att på liknande sätt lyfta fram Alvar och Aino Aalto på sin webbplats och i sin marknadsföring. Det ståtliga sanatoriet i Pemar har nyligen öppnat för publik och är ett av Alvar och Aino Aaltos mästerverk, som väckt brett intresse bland turister. Musikfestspelen upprätthåller ett nära samarbete med sanatoriet i Pemar och får som första aktör arrangera en konsert i sanatoriets utrymmen. Vid konserten uppträder internationellt framgångsrika Paavali Jumppanen, som ger en konsert med arkitekturtema fredag 12 augusti.

”Åbo stad är en av Pemar sanatoriestiftelses grundare. Dessutom tillverkas alla Aaltomöbler fortfarande i Finland och vid Åbofabriken i Littois, där de tillverkats sedan 1935, alltså sedan Artek grundades. Med andra ord inleds Aaltomöblernas resa ut i världen i Åbo. Också detta är en glädje att berätta om i internationella sammanhang. Vi hoppas kunna arrangera konserter och andra evenemang med sanatoriet i Pemar även under kommande år, efter denna första historiska sommar”, säger Ketomäki.

Läs mer: TMJ x ARTS – Sibelius

Ytterligare uppgifter och intervjuförfrågningar

Liisa Ketomäki
liisa.ketomaki@tmj.fi

Eveliina Salminen
eveliina.salminen@tmj.fi