Skip to main content

Hållbar utveckling

Vårt miljöåtagande

Med sitt miljölöfte berättar Åbo musikfestspel att vi i vår verksamhet alltid eftersträvar de mest ansvarsfulla och hållbara åtgärderna. Åbo musikfestspel vill vära sitt ansvar för vår miljös framtid och har förbundit sig till Visit Finlands och Ekokompassens miljöprogram.

Enligt vårt miljölöfte förbinder vi oss till att minimera vårt avfall genom att ordna möjligast papperslösa evenemang, effektivera återvinningen såväl för produktionsteamets som publikens del, återanvända vårt material samt arrangera lätt tillgängliga återvinningspunkter för de olika evenemangsplatserna. I fråga om underleverantörer förbinder vi oss till att välja kvalitativa produkter och tjänster med miljöcertifikat, återvinningsmaterial och gynna lokala tjänster. Vi uppmuntrar våra samarbetspartner till att göra likadant.

Till Åbo musikfestspels konserter och evenemang kommer man alltid utan extra kostnad med Fölis busstrafik, genoma att visa upp biljetten till evenemanget. Åbo musikfestspel vill uppmuntra sin publik och personal till att använda kollektivtrafik. Publiken som köper biljetter till Åbo musikfestspel har möjlighet att om då se önskar välja en Miljöbiljett, där en viss andel beroende på konsert doneras till Finlands Naturskyddsförbund.

Våra mål för de följande tre år är följande:

 • 1. Vi avstår från konsertspecifika programblad.
  I början av säsongen görs en programbroschyr som innehåller de viktigaste uppgifterna om alla konserterna. All information kommer i sin helhet alltid att finnas på vår webbplats: www.tmj.fi
 • 2. Vi utvecklar vår ansvarsfullhetskommunikation
  Vi vill att vår publik, våra samarbetspartner och vår personal är medvetna om vår stiftelses värderingar.
 • 3. Åbo musikfestspel trycker inte längre T-skjortor eller andra printkläder försedda med årtal.
  Endast nödvändiga personalklädesplagg printas och även de utan årtal, så samma kläder kan användas under flera års tid. Vi väljer endast ansvarsfulla partner då vi väljer tyger, partner och tryckeri.
 • 4. Vi uppmuntrar mer aktivt våra kunder att använda kollektivtrafik då de anländer till evenemangen.
  Vi utvecklar vårt samarbete med Föli och andra aktörer inom kollektivtrafiken.
 • 5. Vi utbildar aktivt vårt team i frågor som gäller ansvarsfullhet och miljöskydd.
 • 6. Vi vill utveckla ansvarsfullhet till att bli en bärande kraft i vår stiftelses vardag.

Vi förbinder oss till att instruera våra samarbetspartner och vår personal att agera enligt våra miljövärderingar och -löften. Vi kommer att uppdatera detta miljölöfte tillsammans med vårt team.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Kontakta oss gärna!

Eveliina Salminen
Chef för försäljning och marknadsföring

+358 (0)40 524 5531
eveliina.salminen(at)tmj.fi