Skip to main content
Blogi

Vastuulliset tapahtumat: eettiset ja ekologiset valinnat

Eettisyys tapahtumien ytimessä

Kun järjestämme tapahtumia, eettiset periaatteet ohjaavat toimintaamme. Turun Musiikkijuhlat sitoutuu tarjoamaan kulttuurielämyksiä, jotka kunnioittavat niin esiintyjiä, yleisöä kuin ympäristöäkin. Eettisyys näkyy kaikessa toiminnassamme, aina taiteilijoiden valinnasta yhteistyökumppaneihin ja hankintoihin. Pyrimme varmistamaan, että kaikki festivaalimme osapuolet noudattavat reilun kaupan periaatteita ja työskentelevät oikeudenmukaisissa olosuhteissa.

Eettinen vastuu ulottuu myös yhteisöömme. Turun Musiikkijuhlat tukee paikallisia toimijoita ja edistää kulttuurista monimuotoisuutta. Tapahtumamme ovat kaikille avoimia, ja pyrimme tekemään kulttuurista saavutettavaa eri yhteiskuntaryhmille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi esteettömiä tapahtumapaikkoja ja monipuolista ohjelmistoa, joka puhuttelee laajaa yleisöä.

Ekologiset valinnat festivaalikokemuksessa

Ympäristövastuu on keskeinen osa Turun Musiikkijuhlien arvoja. Tapahtumissamme suosimme ympäristöystävällisiä ratkaisuja, kuten kierrätettäviä materiaaleja ja vähäpäästöisiä kuljetusvaihtoehtoja. Olemme sitoutuneet vähentämään jätteen määrää ja käytämme esimerkiksi digitaalisia ohjelmalehtisiä perinteisten painettujen sijaan. Lisäksi valitsemme ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluita, jotka tukevat kestävää kehitystä.

Energiankulutus on yksi suurimmista ympäristöhaasteista tapahtuma-alalla. Turun Musiikkijuhlat pyrkii käyttämään uusiutuvia energialähteitä ja optimoimaan energiankäyttöä esimerkiksi valaistuksessa ja äänentoistossa. Tavoitteenamme on järjestää hiilineutraaleja tapahtumia, jotka eivät kuormita ympäristöä ja jotka edistävät kestävää elämäntapaa.

Vastuullisuus kumppanuuksissa

Yhteistyökumppanit ovat avainasemassa vastuullisten tapahtumien järjestämisessä. Valitsemme kumppaneiksemme yrityksiä ja organisaatioita, jotka jakavat arvomme ja ovat sitoutuneet vastuullisuuteen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi paikallisten tuottajien suosimista, mikä vähentää kuljetusten aiheuttamia päästöjä ja tukee alueen taloutta.

Kestävät hankinnat ovat osa vastuullista tapahtumatuotantoa. Turun Musiikkijuhlat pyrkii valitsemaan tuotteita ja palveluita, jotka ovat eettisesti tuotettuja ja ympäristöystävällisiä. Tämä näkyy muun muassa catering-palveluissa, joissa suosimme lähiruokaa ja kausituotteita, sekä tapahtumamateriaaleissa, jotka ovat kierrätettäviä tai uusiokäytettäviä.

Yleisön osallistaminen vastuullisuuteen

Vastuullisuus on yhteinen tehtävämme, ja yleisöllä on tärkeä rooli tässä pyrkimyksessä. Kannustamme festivaalivieraitamme tekemään kestäviä valintoja, kuten käyttämään julkista liikennettä tai kimppakyytejä saapuessaan tapahtumiimme. Informoimme yleisöämme myös tapahtumien ympäristövaikutuksista ja siitä, miten he voivat itse vaikuttaa positiivisesti.

Turun Musiikkijuhlat tarjoaa myös mahdollisuuksia oppia vastuullisuudesta. Järjestämme työpajoja ja keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään eettisiä ja ekologisia teemoja. Näin luomme alustan vuoropuhelulle ja inspiroimme yleisöämme omaksumaan vastuullisempia elämäntapoja.

Vastuullisuus viestinnässä ja markkinoinnissa

Viestintämme ja markkinointimme heijastavat sitoutumistamme vastuullisuuteen. Käytämme viestinnässämme selkeää ja rehellistä kieltä, ja kerromme avoimesti tapahtumien ympäristövaikutuksista ja niiden hallinnasta. Tämä lisää luottamusta ja rakentaa kestävää suhdetta yleisöömme.

Markkinointimateriaalimme ovat ympäristöystävällisiä, ja suosimme sähköisiä kanavia painettujen mainosten sijaan. Tämä ei ainoastaan vähennä paperin kulutusta, vaan myös mahdollistaa nopean ja tehokkaan tavoittamisen yleisöömme. Turun Musiikkijuhlat on sitoutunut olemaan esimerkkinä vastuullisesta viestinnästä ja markkinoinnista kulttuurialalla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit