Skip to main content
2024Blogg

Åbo musikfestspel har erhållit Sustainable Travel Finland-märket

Åbo musikfestspel är en av Finlands äldsta och mest respekterade musikfestivaler. Festivalen är känd för sitt högklassiga program, sin internationella profil och sina fina konsertplatser i den vackra Åbomiljön. I februari tog Åbo musikfestspel ett kännbart steg mot mer hållbar turism och erhöll Visit Finlands Sustainable Travel Finland-märke.

Hållbar utveckling och miljöansvar har kommit att bli allt viktigare teman för evenemangsarrangörer och -besökare i hela världen. För att turismnäringen ska kunna svara på förändrad efterfrågan och trygga sin framtid måste utvecklingen vara hållbar. Med tanke på det här har Visit Finland utvecklat programmet Sustainable Travel Finland för turismföretag och -regioner, och i samband med det Sustainable Travel Finland-märket. Åbo musikfestspel erhöll STF-märket på alla hjärtans dag 14.2.2024.

Att Åbo musikfestspel nu erhåller Sustainable Travel Finland-märket är ett tecken på att festivalen förbundit sig till hållbar turism. Märket berättar om att festivalen aktivt tagit steg mot mer miljövänlig evenemangsproduktion. Åbo musikfestspel vill vara en föregångare i att arrangera hållbara evenemang och konserter inom klassisk musik.

Att få STF-märket upplever jag som ett speciellt viktigt steg mot allt mer ansvarsfulla evenemang. Naturligtvis är vi ännu inte färdiga med ansvarsfullhetsarbetet, men det här visar att Åbo musikfestspel är på alldeles rätt väg. Vi vill sköta vår andel i att skydda jorden och också uppmuntra andra att göra detsamma. Ansvarsfullhet och ansvarsfullt agerande är centralt i Åbo musikfestspels verksamhet”, berättar Eveliina Salminen, försäljnings- och marknadsföringschef samt miljöansvarig vid Åbo musikfestspel.

Framtiden för Åbo musikfestspel är ansvarsfull och internationell

Hållbarhet, ansvarsfullhet och internationell profil är centrala punkter i Åbo musikfestspels framtidsplaner. Målet är att vara en av de ledande festivalerna för klassisk musik i Europa, och hållbar utveckling samt turism är centrala i vägen mot detta mål. Åbo musikfestspel tror att hållbara värderingar och miljöansvar spelar en nyckelroll då det gäller att trygga festivalens framgångar på lång sikt.

Åbo musikfestspel har gjort ett miljölöfte, som finns att läsa i sin helhet på festivalens hemsidor. Åbo musikfestspel informerar aktivt om sina ansvarsfullhetsåtgärder speciellt via sina kanaler på sociala medier samt via pressmeddelanden. Hittills har man samlat en hel del ansvarsfullhetsåtgärder, som till exempel samarbetet med Föli – i och med det kan publiken avgiftsfritt ta sig till Åbo musikfestspels evenemang med Föli-bussarna. Andra åtgärder är att minska antalet trycksaker, utveckla återvinningen och minimera mängden avfall, återanvända material och i fråga om underleverantörer satsa på fler produkter och tjänster, som är ansvarsfulla och har miljöcertifikat.