LAURI PORRA

Lauri Porra är en finsk kompositör och musiker som har varit konstnärlig partner för Vanda Orkester sedan 2018 och konstnärlig ledare sedan 2021. Lauri har lång erfarenhet av nutida musik, populärmusik och världsmusik samt av många internationella samarbeten. Utöver Vanda Orkester har Porras kompositioner framförts av bland andra Radions symfoniorkester (RSO), Trondheims symfoniorkester, Lahtis symfoniorkester och New Bedford Symphony Orchestra. Förutom sina orkester- och filmkompositioner är Lauri också känd som en virtuos basist vars spel kan höras både i Lauri Porra Flyover Ensemble under hans ledning och i Stratovarius Ensemble. Lauri är barnbarnsbarn till kompositören Jean Sibelius.

Samarbetet mellan Vanda Orkester och Lauri har resulterat i bl.a. konserten Mass of Time and Space (Aineen ja Ajan messu), komponerad av Porra (premiär 19.11.2018) och konserten Great Symphonic Journey (Suuri Sinfoninen Matka) som framfördes på Helsingfors festspel 2019.

Artistens evenemang