RUBEN GOESCH

Ruben Goesch började spela violin som femåring och som sexåring började han på Araik Resjans klass vid Åbo konservatorium. I Åbo hann han studera också för Markku Jokinen och Juha-Pekka Vikman. Numera är Ruben på jakt efter nya dimensioner i sitt violinspel vid Sibelius-Akademin, med Jaakko Ilves som lärare.

Vid mästarkurser har han studerat för bl.a. Wouter Vossen, Cecilia Zilliacus och Antti Tikkanen. Tillsammans med Kustavi Ensemble presenterar han klassisk musik i sitt själslandskap i Åbo skärgård. Han har också uppträtt bl.a. vid Åbo domkyrkas konsertserier och spelat i Lojo stadsorkesters led. Ruben inspireras av att spela kammarmusik och av lämpligt långa kaffepauser. Hans konstnärliga utveckling har understötts av Finska kulturfonden.

Artistens evenemang