MATTI KOPONEN

Matti Koponen inledde sina violinstudier vid tre års ålder för Marja Olamaa vid Käpylä musikinstitut. Senare blev Koponen elev till Seppo Tukiainen vid Sibelius-Akademins ungdomsavdelning. Päivyt Meller var akademins lärare i utövande musikalisk konst.

Matti Koponen har arbetat som frilansare i flera professionella orkestrar i Finland. Han har haft långvariga uppdrag i Helsingfors stadsorkester, Radions symfoniorkester och Lapplands kammarorkester, där han var andre violinist under höstsäsongen 2013. Koponen var förste konsertmästare i Villmanstrands stadsorkester från 2014 till 2018. I augusti 2018 började Koponen som konsertmästare för Åbo filharmoniska orkester. Dessutom är Koponen en av konsertmästarna i Savonlinna Opera Festival Orchestra.

Koponen uppträder flitigt som kammarmusiker. Under de senaste åren har han varit en mycket eftertraktad artist vid bland annat Kuhmo kammarmusikfestival, Sysmän Suvisoitto och Kaakko kammarmusikfestival.

Artistens evenemang

08.06.2024 Toscas porträtt