ELSI GOESCH

Australisk-finländska Elsi Goesch är musikmagister från Sibelius-Akademin, där hon studerade under ledning av Jaakko Ilves och Silja Raitio-Heikinheimo. Under resans gång har även många andra lärare varit viktiga, bland dem Araik Resjan vid Åbo konservatorium och Marika Fältskog vid Musikhögskolan i Malmö. Kammarmusik har hon studerat för bl.a. Teemu Kupiainen och Levon Chilingirian.

Elsi verkar mångsidigt som musiker och musikpedagog och inspireras av kreativitet i alla dess former. Hon uppskattar kammarmusikalisk vänskap, experimentell konsertkultur och att framföra musik av tonsättare som historieskrivningen glömt bort. Tillsammans med Kustavi Ensemble, som hon grundat, strävar hon efter att presentera klassisk musik i sin hembygd i Åbo skärgård genom att uppträda bl.a. vid Volter Kilpi-litteraturfestivalen. Elsis konstnärliga verksamhet har understötts av bl.a. Finska kulturfonden och Sibelius-Akademins stödstiftelse.

Artistens evenemang