ULI KONTU-KORHONEN

Uli Kontu-Korhonen är musikmagister från Sibelius-Akademin i Helsingfors. Hon har dessutom studerat tidig musik vid mästarkurser för bl.a. Evelyn Tubb, Michael Fields, Stephen Stubbs, Suzie LeBlanc och sångarna i The Hilliard Ensemble.

Sopranen Kontu-Korhonen spelar flera medeltida instrument som portativ orgel, dulcimer och sinfonia, och har varit sångsolist i ensemblen för medeltida musik Oliphant i över tjugo år. Ensemblens repertoar sträcker sig från 1100-talsmonodi till mångstämmig ars nova. På sina skivor har Oliphant presenterat mycket tidigare okänd trouvère-musik. I Duo Medieval sjunger Kontu-Korhonen tillsammans med Anneliina Rif, där bägge sopranerna både sjunger och spelar flera medeltida instrument.

Vid sidan om sina solokonserter har Uli varit med om att förverkliga bl.a. det medeltida liturgiska dramat Ludus Daniels och Hildegard von Bingens skådespel Ordo Virtutum. Kontu-Korhonen har verkat som musiker i flera teater- och dansproduktioner. Hon har uppträtt i hemlandet samt flera europeiska länder, spelat in skivor för Alba Records och Fuga Oy samt gjort radioinspelningar.

Uli Kontu-Korhonen undervisar tidig musik samt sjukhus- och vårdmusik vid Åbo yrkeshögskolas Konstakademi.

ARTISTERNS EVENEMANGER