TUULIA YLÖNEN

Tuulia Ylönen har studerat klarinettspel för Osmo Vänskä, Reijo Koskinen, Kari Kriikku och Charles Neidich samt i London under ledning av John McCaw och Michael Collins. Hon har också deltagit i mästarkurser för bl.a. Thomas Friedl, György Kurtág och Ralf Gothóni. Ylönen avlade klarinettdiplom vid Sibelius-Akademin med utmärkta vitsord 1995 och gav sin debutkonsert året därpå.

Som kammarmusiker har hon uppträtt bl.a. vid festivalerna i Kuhmo, Nådendal, Korsholm, Kimitoön och Ntsad samt i flera europeiska länder, bl.a. vid Lockenhausfestivalen i Österrike. Tuulia Ylönen har också aktivt framfört ny finländsk musik och varit medlem i bl.a. Zagros Ensemble. Hon var stämledare för klarinettsektionen i Lahtis stadsorkester 2003–2005. Sedan 2005 är hon alternerande stämledare i klarinett i Finlands Nationaloperas orkester. Hon undervisar också klarinettspel som timlärare vid Sibelius-Akademin.

ARTISTERNS EVENEMANGER