TARMO THORSTRÖM

Lärare, konstnär och knypplingsmästare Tarmo Thorström är lärarutbildare vid Åbo universitet, men utanför arbetet är han tvärvetenskaplig och konstnärlig. Oftast är den sammanhållande faktorn hans specialområde inom hantverkstraditionen i Rauma, som tar form i Toscas porträtt av en fallen ängel i form av spetsvingar. Thorström, som inte är rädd för att experimentera med nya material eller former, är också internationellt känd som en pionjär inom knypplingstekniken. Förutom naturfibrer arbetar han med ljus, färg, metall och trä.

Thorström, som ansvarar för kostymerna och det visuella i Toscas porträtt, har tidigare också arbetat som utövande konstnär inom kammarmusik. Temat för Rauma Festivo 2021 var Åtta livspassioner och sju dödssynder, med hantverk som en av livspassionerna. I verket gjorde Thorström med sina fingrar knyppling på scenen som mätte rörelse, riktning och momentum, och musikern Eero Grundström improviserade så att rörelserna i Thorströms händer blev ytterligare ett instrument i verket.

Artistens evenemang

08.06.2024 Toscas porträtt