MIRVA KOIVUKANGAS

Mirva Koivukangas har studerat pedagogik, dramapedagogik och teaterregi samt varit verksam som skådespelare, regiassistent och regissör i teatergrupper runtom i Finland. Sedan 2009 har hon varit regi- och produktionsassistent vid bl.a. Finlands Nationalopera, Savonlinna operafestival och Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. För tillfället arbetar hon som producent vid Åbo musikfestspel.

År 2018 debuterade hon som operaregissör vid operahuset i Rijeka, Kroatien, med Purcells opera Dido och Aeneas samt 2019 vid Sibelius-Akademin med Poulencs opera La voix humaine. Hennes senaste regi var Kokkonens De sista frestelserna vid Jyväskyläoperan, som hade premiär vid årsskiftet 2021–22.

Koivukangas är också verksam som librettist. Hon har skrivit libretton till Pyhä Birgitta (Heliga Birgitta), som hade premiär hösten 2018. Hösten 2022 uruppförs operorna Räddningsväg – Pelastustie och Tove J.

Artisterns evenemanger

04.05.2022 Vanitas panel