LUMO ENSEMBLE

Stråkkvartetten som sedan 2012 gått under namnet LUMO ENSEMBLE fick sin början vid Åbo Konstakademi, då fyra vänner ville göra sin musik hörd vid både konserter och andra festliga tillfällen. Kvartetten har uppträtt i Finland och de andra nordiska länderna, bl.a. vid en internationell konferens i Spetsbergen i Norge 2016.

Violinisten Emmi Salmi har efter Åbostudierna tagit musikmagisterexamen vid Franz Liszt-musikakademin i Budapest, där hon studerade vid Vilmos Szabadis violinklass. Violinisten Liisi Uusitalo och altviolinisten Tuuli Amharova har musikpedagogexamen från Åbo Konstakademi. Cellisten Johanna Rousi har efter sina studier i Åbo avlagt musikmagisterestudier både vid Sibelius-Akademin och Wiens musikhögskola, under ledning av Christoph Stradner, Samuli Peltonen och Timo Hanhinen.

ARTISTERNS EVENEMANGER

21.08.2022 Juhlamessu