JUKKA RAUTASALO

JUKKA RAUTASALO (f. 1966) inledde sin karriär som cellist men har sedermera blivit känd även med viola da gamban som instrument. Redan då han inledde sina studier vid Sibelius-Akademin 1985 anslöt han sig till kammarorkestern Avanti!, där han varit verksam bl.a. som konstnärlig planerare vid två Sommarmusik-festivaler i Borgå. Sedan 1996 är han tredje solocellist i Radions symfoniorkester.

I barockmusiksammanhang har Rautasalo uppträtt såväl som instrumentalist som musikalisk ledare med flera finländska stadsorkestrar. Under en fyraårsperiod (2001–04) var han konstnärlig ledare och dirigent för Sjätte våningens orkester (numera Finländska barockorkestern), då han bl.a. spelade in albumet The Classical Age in Finland innehållande all finländsk orkestermusik från 1700-talet som man känner till.

ARTISTERNS EVENEMANGER