JARMO SAARI

Jarmo Saari är en av de mest särpräglade gitarristerna i sin generation. Efter att ha tagit magisterexamen i jazzkomposition från Sibelius-Akademin 1999 har han förverkligat sina musikaliska visioner bl.a. genom att uppträda i talrika ensembler, verka som konstnärlig producent på flera finländska artisters studioalbum och komponera musik för finländsk film, teater, nutidsdans och television. Hans karriär omfattar cirka 100 skivinspelningar och uppträdanden i 30 länder. År 2012 fick han Finlandspriset för sin konstnärliga verksamhet.

ARTISTERNS EVENEMANGER

20.08.2022 Kuolemantanssi