HEIDI PELTONIEMI

Heidi Peltoniemi studerade vid Sibelius-Akademin för Markku Luolajan-Mikkola och fick sin musikmagisterexamen i januari 2009. Hon kompletterade sina studier vid konservatoriet i Paris 2003–2004 med Christophe Coin och Bruno Cocset som lärare. Heidi uppträder aktivt med Helsingfors barockorkester som solo- och continuocellist samt gambist. I sitt hem i Sockenbacka bykyrka arrangerar hon också en kammarkonsertserie med tidig musik.

ARTISTENS EVENEMANG