ELISA JÄRVI

Pianisten och musikdoktoren Elisa Järvi spelar både traditionell och experimentell repertoar. Hon har samarbetat med inhemska och utländska samtida tonsättare, uruppfört och spelat in verk. Den konstnärliga delen av hennes doktorsavhandling omfattade tidig och nyskriven musik för piano. Vid sidan av undervisningen har hon på senare tid forskat i Ligetis pianomusik, mikrotonala frågor och pianospelets historia i Finland. Tillsammans med kompositören Sampo Haapamäki har Elisa Järvi utvecklat ett nytt klaviatur för fjärde strängens piano och uruppförde Haapamäkis konsert för fjärde strängens piano 2017. På senare tid har Järvi beställt nya kompositioner för instrumentet och har också sökt efter historisk repertoar.

Artistens evenemang