ALEXANDER POZDNIAKOVAS

Alexander ”Santtu” Pozdniakovas är en finsk violist från Helsingfors. Han vikarier för soloviolinisten i Åbo filharmoniska orkester under de kommande 1,5 åren. Alexander har jobbat som vikarie hos och spelat konserter med Helsingfors stadsorkester, Radions symfoniorkester, Lahtis stadsorkester samt olika festivaler och kammarmusikevenemang.

Alexander har en kandidatexam i musik och slutför sina masterstudier i musik vid Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet. Hans mentorer och lärare inkluderar Nils Mönkemeyer, Tabea Zimmermann, Yuval Gotlibovich, Lilli Maijala och Pirkko Simojoki. I Uleåborgs violatävling 2019 tilldelades Alexander andra plats.

Alexander spelar på en Mantegazza-viola från 1600-talet som lånats ut av Sibelius-Akademin.

Artistens evenemang